Tag Archives: Эйлер

Эйлерийн үржвэр

Евклидийн теоремийн Эйлерийн баталгаанд дараах адилтгал шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн Үүнд нь анхны тоон задаргаандаа  -ээс их анхны тоог агуулдаггүй тоонуудын олонлог Жишээ нь нь 2-ын сөрөг биш зэргүүдээс тогтсон олонлог, нь 2 ба 3-ын сөрөг биш зэргүүдийн үржвэрүүдээс тогтсон олонлог … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, Тооны онол | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Эйлерийн баталгаа

нь дэх анхны тоо, нь -ээс хэтэрдэггүй анхны тоонуудын тоо бол дорх функцийг авч үзье Энэ үржвэрт орж буй үржигдэхүүн бүр нэгээс их тул нь үл буурах функц болно. Хэрэв анхны тоонуудын тоо төгсгөлөг байсан бол -ийг ихэсгээд байхад дээрх … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Тооны онол, теорем | Tagged , , | 2 Сэтгэгдлүүд