Tag Archives: Харьцангуйн онол

Бодит огторгуйн геометр бүтэц

Сонгодог физикийн тулгуур хуулиудын нэг болох Ньютоны 1-р хуулийг томъёолбол Бусад биеттэй харилцан үйлчлэлцэхгүй байгаа биет тайван байдал эсвэл шулуун замын жигд хөдөлгөөнөө хадгална. Өөрөөр хэлбэл чөлөөтэй тусгаар орших биетийн хурдны хэмжээ болон чиглэл өөрчлөгдөхгүй. Хурдны хэмжээг тодорхойлохын тулд бидэнд хугацаа … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Геометр, Классик онол, Физик, Харьцангуйн онол | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Эквивалентын зарчим ба улаан шилжилт

Харьцангуйн ерөнхий онолын тулгуур болсон Эйнштейний эквивалентын зарчмыг томъёолбол: Гравитацын орны үйлчлэлийг жижиг мужид, богино хугацаанд авч үзвэл гравитацгүй газар хурдатгалтай хөдөлж байгаа тооллын системээс ялгагдахгүй. Тухайлбал, битүү өрөөн дотор ямар ч туршилт хийгээд тэр өрөө дэлхийн гадарга дээр тайван … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Таталцал, Физик, Харьцангуйн онол | Tagged , | Сэтгэгдэл бичих

Эквивалентийн зарчим

Агааргүй орчинд өд, алим хоёрыг зэрэг унагаавал унах явц нь яг нэг зэрэг байдаг гэдгийг бид мэднэ. Энэ үзэгдлийг 1580-аад онд Голландын Симон Стевин, Италийн Галилео Галилей нар туршилтаар нээсэн бөгөөд үүнийг Ньютон өөрийн онолд тусгахдаа гравитацын хүч нь биетийн … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Таталцал, Физик, Харьцангуйн онол | Tagged , | Сэтгэгдэл бичих

Шильдийн аргумент

Энерги хадгалагдах хууль болон фотоны энерги давтамжаас хамаарах хамаарлыг ашиглан гравитацын улаан шилжилтийн томъёог Эйнштейн хэрхэн нээснийг бид харсан. Энд харьцангуйн ерөнхий онол ерөөсөө хэрэг болоогүй. Одоо гравитацын улаан шилжилт байдаг нь үнэн бол гравитацын орны нөлөөгөөр огторгуй цаг хугацаа … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Таталцал, Физик, Харьцангуйн онол | Tagged , | Сэтгэгдэл бичих

Гравитацийн улаан шилжилт

Том одноос эсвэл бөөгнөрсөн олон одноос гарсан гэрлийг тэдгээрээс хол газар зэлүүд сансарт бүртгэж авахад давтамж нь багассан байх үзэгдлийг гравитацийн улаан шилжилт гэдэг. Сансарт үүссэн гэрлийг том гаригийн гадаргуугийн ойролцоо бүртгэж авбал дээрхийн эсрэгээр, «хөх шилжилт» ажиглагдана. Ийм үзэгдэл байх … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Таталцал, Физик, Харьцангуйн онол, Элдэв зүйлс | Tagged , | Сэтгэгдэл бичих