Tag Archives: төрөгдсөн бүлэг

Дэд бүлэг

бүлгийн хоосон биш дэд олонлог нь өөрөө -тэй ижил композицийн хуультай бүлэг байх зайлшгүй бөгөөд хүрэлцээтэй нөхцөл нь 1, 2, 3, 4 аксиомууд биелэгдэж байх явдал юм. Аксиом 1 нь хэрэв ба нь -д байвал тэдгээрийн үржвэр мөн -д байхыг … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих