Tag Archives: тригонометр

Лемнискатын тригонометр

Нэгдүгээр төрлийн эллипслэг интегралын нийлбэрийн хуулийг Эйлер 1753 онд нээсэн бол дурын эллипслэг интегралыг 3 төрлийн нормаль хэлбэрт шилжүүлж, тэдгээрийн хувьд нийлбэрийн хууль болон бусад чухал шинж чанаруудыг баталсан, утгуудыг нь нарийвчлан тооцсон бүтээлүүдийг 1790–1830 оны хооронд Лежандр хэвлүүлсэн. Эллипслэг интегралын … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, Комплекс анализ | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Рационал тригонометрийн функцүүд

нь 2 хувьсагчийн рационал функц байг. Тодруулбал,  ба  гэсэн 2 хувьсагчийн олон гишүүнтүүдийн хувьд байг. Тэгвэл илэрхийллийг рационал тригонометрийн функц гэж нэрлэдэг. Ийм функцийн интеграл нь рационал функцийн интегралд гэсэн орлуулгаар шилждэг. Үнэндээ болохыг хялбархан шалгаж болно. Тэгэхээр Энэ орлуулгыг 1766 … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих