Tag Archives: орчин

Цэгийн орчин ба ялгарал

нь топологи огторгуй болог. Тэгвэл цэгийн орчин гэдэгт байх задгай олонлог -г агуулсан -ийн дэд олонлогийг ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл ба байх олонлогийг цэгийн орчин гэнэ. (Тухайлбал орчин нь задгай олонлог байх албагүй; хэрэв задгай бол уг орчинг задгай орчин гэнэ. … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Топологи | Tagged , , | 1 Сэтгэгдэл