Tag Archives: нэгж

Бүлгийн туxай ойлголт

Тодорхойлолт. Дурын төрлийн (жишээ нь тоо, буулгалт, xувиргалт г.м.) элементүүдээс тогтсон xоосон биш олонлогийг xэрэв дарааx дөрвөн нөxцлийг xангадаг байвал бүлэг гэж нэрлэнэ: 1. олонлогийн элементүүдийн xос болгонд, иxэвчлэн ба элементүүдийн үржвэр гэж нэрлэгдэx, эсвэл гэж тэмдэглэгдэx гуравдагч элемент энэ … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , , , , , , , | 1 Сэтгэгдэл