Tag Archives: нейроны сүлжээ

Гэдрэг тархалт

Нейроны сүлжээг градиентийн аргаар сургах үед холбоосуудын жин болон нейронуудын хазайлтыг бага зэрэг өөрчлөхөд алдааны функц яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг илтгэх уламжлалуудыг тооцох хэрэгтэй болно. Энэ үүргийг практикт алдааг гэдрэг тархаах алгоритм гүйцэтгэдэг. Нейроны сүлжээ гэдэг маань шугаман эвлүүлэг, өдөөгч … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, алгоритм | Tagged , , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Нейроны сүлжээнүүд гүнээрээ ялгагдах нь

Ганц далд давхаргатай нейроны сүлжээ нь ямар ч функцийг дурын нарийвчлалтай ойролцоолох чадалтай гэдгийг Цыбенкогийн теоромоос бид мэднэ. Өөрөөр хэлбэл энэ өнцгөөс харвал олон давхаргатай (гүн) сүлжээ хэрэггүй мэт. Гэтэл бодит байдал дээр гүн сүлжээ нь гүехэн сүлжээтэй харьцуулшгүй сайн … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ | Tagged , , , | Сэтгэгдэл бичих

Хиймэл нейроны сүлжээ нь универсаль ойролцоологч мөн

Өмнөх постоор бид хиймэл нейроны сүлжээ гэж юу болох талаар анхны ойлголттой болсон. Одоо энд хэрэг болох хэсгийг нь товч дурдвал,  ширхэг давхаргаас тогтсон хиймэл нейроны сүлжээг гэсэн рекуррент харьцаагаар өгч болно. Үүнд нь оролтын хувьсагч () нь дугаар давхаргын гаралт … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, теорем | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Хиймэл нейроны сүлжээ гэж юу вэ?

Энэ постны зорилго нь feedforward neural network гэж нэрлэгддэг хамгийн энгийн хиймэл нейроны сүлжээний талаар анхны ойлголт өгөх явдал болно. Энэ төрлийн сүлжээ нь дангаараа олон төрлийн бодлого бодох чадвартайгаас гадна (CNN, RNN гэх мэт) илүү хүчирхэг сүлжээнүүдийн эд эс, хөрс … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Статистик, алгоритм | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих