Tag Archives: модуль

Шугаман огторгуй

Дараах зүйлүүд өгөгдсөн болог: Талбар ; Энэ талбарын элементүүдийг бид цаашид гэх мэт жижиг грек үсгүүдээр тэмдэглэх ба коэффициентүүд, эсвэл скалярууд гэж нэрлэнэ. Аддитив абелийн бүлэг ; Энэ бүлгийн элементүүдийг бид энд гэх мэт жижиг латин үсгүүдээр тэмдэглэх ба векторууд гэж нэрлэнэ. … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр, Шугаман алгебр | Tagged , , , | Сэтгэгдэл бичих

Cи++ хэл дээр програм боловсруулах

Си++ хэлэнд програмын эх код нь жирийн текст байдаг гэдгийг дээр дурдсан. Хөрвүүлэгч нь үндсэндээ ийм текстийг машины хэл рүү хөрвүүлж компьютер дээр шууд ажиллахаар хэлбэрт оруулах үүрэгтэй. Энэ процесс нь үнэндээ нилээд нийлмэл процесс бөгөөд үүнийг бид энд нарийвчлан … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in C++ | Tagged , , , , , , , , | 1 Сэтгэгдэл

Бүлгийн туxай ойлголт

Тодорхойлолт. Дурын төрлийн (жишээ нь тоо, буулгалт, xувиргалт г.м.) элементүүдээс тогтсон xоосон биш олонлогийг xэрэв дарааx дөрвөн нөxцлийг xангадаг байвал бүлэг гэж нэрлэнэ: 1. олонлогийн элементүүдийн xос болгонд, иxэвчлэн ба элементүүдийн үржвэр гэж нэрлэгдэx, эсвэл гэж тэмдэглэгдэx гуравдагч элемент энэ … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , , , , , , , | 1 Сэтгэгдэл