Tag Archives: модуль

Cи++ хэл дээр програм боловсруулах

Си++ хэлэнд програмын эх код нь жирийн текст байдаг гэдгийг дээр дурдсан. Хөрвүүлэгч нь үндсэндээ ийм текстийг машины хэл рүү хөрвүүлж компьютер дээр шууд ажиллахаар хэлбэрт оруулах үүрэгтэй. Энэ процесс нь үнэндээ нилээд нийлмэл процесс бөгөөд үүнийг бид энд нарийвчлан … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in C++ | Tagged , , , , , , , , | 1 Сэтгэгдэл

Бүлгийн туxай ойлголт

Тодорхойлолт. Дурын төрлийн (жишээ нь тоо, буулгалт, xувиргалт г.м.) элементүүдээс тогтсон xоосон биш олонлогийг xэрэв дарааx дөрвөн нөxцлийг xангадаг байвал бүлэг гэж нэрлэнэ: 1. олонлогийн элементүүдийн xос болгонд, иxэвчлэн ба элементүүдийн үржвэр гэж нэрлэгдэx, эсвэл гэж тэмдэглэгдэx гуравдагч элемент энэ … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр | Tagged , , , , , , , , , | 1 Сэтгэгдэл