Tag Archives: лемнискат

Лемнискатын тригонометр

Нэгдүгээр төрлийн эллипслэг интегралын нийлбэрийн хуулийг Эйлер 1753 онд нээсэн бол дурын эллипслэг интегралыг 3 төрлийн нормаль хэлбэрт шилжүүлж, тэдгээрийн хувьд нийлбэрийн хууль болон бусад чухал шинж чанаруудыг баталсан, утгуудыг нь нарийвчлан тооцсон бүтээлүүдийг 1790–1830 оны хооронд Лежандр хэвлүүлсэн. Эллипслэг интегралын … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, Комплекс анализ | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Эйлерийн нийлбэрийн хууль

Давхар өнцгийн синусын томъёотой төстэй томъёог Италийн математикч Жюлио Фаньяно 1715 оны үед олсон тухай бид өмнө дурдсан. Түүний энэ үр дүн олны анхааралд хүрэлгүй байсаар 1750-аад онтой золгож, Фаньяно нас өндөр болсон тул өөрийн нэг насны ажлаа Берлиний академи … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ | Tagged , , , | Сэтгэгдэл бичих

Фаньяногийн давхар нумын томъёо

Тойргийн интегралын зарим шинж чанарыг эллипслэг интеграл руу өргөтгөж болдог. Жишээ болгоод гэсэн тойргийн интегралыг авч үзье. Давхар өнцгийн синусын томъёог маягтай бичээд гэсэн томъёог арксинусын хувьд гаргаж болно. Үүнийг интеграл хэлбэрээр бичвэл Дээрх процессыг урвуулаад, давхар өнцгийн томъёог өөрийг … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих