Tag Archives: зета функц

Арифметик функцүүд

Эерэг бүхэл тоонууд дээр тодорхойлогдсон, бодит (эсвэл комплекс) утга авдаг функцийг тооны онолд арифметик функц гэдэг. Арифметик функцүүдийн жишээ гэвэл гэх мэтийг дурдаж болно. Тооны онолоос бусад салбарт бол эдгээрийг зүгээр л тоон дарааллууд гэх байсан. Мэдээж захын нэг арифметик … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Тооны онол | Tagged , , , , , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Анхны тоон зета функц

Өмнөх постоороо бид функцийн бүх зэргийн уламжлал хязгаарт төгсгөлөг утгатай гэж харуулсан. Үүнд нь зета функцийн нэг эх функцтэй маягаар «хамаатан» болох функц. Энэ функцийг, анхны тоон зета функц гэгддэг (нийлбэр нь зөвхөн анхны тоонуудаар авагдах) функцтэй холбоход дараах үр … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, Тооны онол | Tagged , | Сэтгэгдэл бичих

Зета функцийн логарифм ба эх функц

Өмнөх постоор бид  үед тодорхойлогдсон функцийн бүх зэргийн уламжлал хязгаарт төгсгөлөг утгатай байна гэдгийг баталсан. Үүнийг маягаар төсөөлбөл зохимжтой. Нөгөө талаас, Эйлерийн үржвэрийн теоремоос маягийн харьцаа биелнэ гэж бид тааж байгаа (Үүнийг дараагийн постоор жин тан болгоно). Дээрх хоёр харьцааг хооронд … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, Тооны онол | Tagged | Сэтгэгдэл бичих

Зета функцийн туйл

Анхны тоонуудын урвуунуудын нийлбэр сарнина гэдгийг харуулах нэг арга нь Эйлерийн адилтгалын хоёр талаас логарифм аваад, тэнцэл бишийг ашиглах явдал гэдгийг бид мэднэ. Үнэндээ, бага үед тул маягийн харьцаа биелэх ёстой. Одоохондоо тэмдэглэгээг ‘хоорондоо ямар нэг утгаар ойролцоо’ гэж уншихад … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, Тооны онол | Tagged , | 1 Сэтгэгдэл

Анхны тоонуудын тухай теорем

Анхны тоонуудын тоог төгсгөлгүй гэж баталсан Евклид бол МЭӨ 300 оны орчим амьдарч байсан хүн. Евклидийн баталгааны аргументыг ашиглан -ээс хэтрэхгүй анхны тоонуудын тоо нь тэнцэл бишийг хангана гэж баталж болно. Евклидээс хойш бараг 2000 жилийн турш чимээгүй байсан энэ асуудалд … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Комплекс анализ, Тооны онол | Tagged , , , , , , , , , , , , | Сэтгэгдэл бичих