Tag Archives: гипер-эллипслэг интеграл

Гипер-эллипслэг интегралын тухай Лежандрын теорем

Өмнөх постоор бид нь 2 хувьсагчийн рационал функц, нь квадрат олон гишүүнт бол  хэлбэрийн иррационал функцийн интеграл нь Эйлерийн орлуулгаар рационал функцийн интегралд хувирдгийг харсан. Тэгвэл нь зэргийн олон гишүүнт бол юу болох бол? Энд эсвэл  бол хэлбэрийн интегралыг эллипслэг … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих