Category Archives: Комплекс анализ

Лемнискатын тригонометр

Нэгдүгээр төрлийн эллипслэг интегралын нийлбэрийн хуулийг Эйлер 1753 онд нээсэн бол дурын эллипслэг интегралыг 3 төрлийн нормаль хэлбэрт шилжүүлж, тэдгээрийн хувьд нийлбэрийн хууль болон бусад чухал шинж чанаруудыг баталсан, утгуудыг нь нарийвчлан тооцсон бүтээлүүдийг 1790–1830 оны хооронд Лежандр хэвлүүлсэн. Эллипслэг интегралын … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, Комплекс анализ | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Анхны тоонуудын тухай теорем

Анхны тоонуудын тоог төгсгөлгүй гэж баталсан Евклид бол МЭӨ 300 оны орчим амьдарч байсан хүн. Евклидийн баталгааны аргументыг ашиглан -ээс хэтрэхгүй анхны тоонуудын тоо нь тэнцэл бишийг хангана гэж баталж болно. Евклидээс хойш бараг 2000 жилийн турш чимээгүй байсан энэ асуудалд … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Комплекс анализ, Тооны онол | Tagged , , , , , , , , , , , , | Сэтгэгдэл бичих