Category Archives: Топологи

Компакт олонлог

нь топологи огторгуй (бид ямар топологи ярьж байгаа нь тодорхой ойлгогдохоор үед олонлогийн топологийг нь тэмдэглэх тусгай тэмдэглэгээ оруулахгүй) ба нь түүний дэд олонлог болог. Хэрэв дэд олонлогуудын бүлийн нэгдэл -г агуулдаг (ө.х. ) бол бүлийг олонлогийн хучилт гэж нэрлэнэ. … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, Топологи | Tagged , , , | Сэтгэгдэл бичих

3 хэмжээст огторгуй дахь эргүүлэлт

Өмнөх постныхоо үргэлжлэл болгоод, 3 хэмжээст ортогональ хувиргалтуудын талаар нарийвчлан авч үзье. Ортогональ хувиргалт гэдэг нь нөхцлийг хангах матриц бүхий хэлбэрийн хувиргалт гэдгийг санаарай. Тэгэхээр ортогональ хувиргалтуудын олонлогийг гэсэн (ортогональ матрицуудын) олонлогтой адилтгаж болно. Бидний хувьд ортогональ хувиргалтуудыг судлах болсон шалтгаан … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Геометр, Ли бүлэг, Топологи, Физик | Tagged , , , , , , , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Цэгийн орчин ба ялгарал

нь топологи огторгуй болог. Тэгвэл цэгийн орчин гэдэгт байх задгай олонлог -г агуулсан -ийн дэд олонлогийг ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл ба байх олонлогийг цэгийн орчин гэнэ. (Тухайлбал орчин нь задгай олонлог байх албагүй; хэрэв задгай бол уг орчинг задгай орчин гэнэ. … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Топологи | Tagged , , | 1 Сэтгэгдэл

Топологийн суурь

Одоо топологийг ямар аргаар хялбархан өгч болох вэ гэсэн асуудал гарна. Мэдээж бүх задгай олонлогуудыг тоочих нь ерөнхий тохиолдолд боломжгүй. Тэгэхээр задгай олонлогуудыг шинж чанараар нь өгөх арга үлдэнэ. Үүнийг гүйцэтгэж болох хэд хэдэн стандарт хэрэгсэл байдаг. Дээр Евклидийн топологийг … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Топологи | Tagged | 8 Сэтгэгдлүүд

Битүүрэл ба дотор хэсэг

Ерөнхий тохиолдолд топологи огторгуйн дурын дэд олонлог задгай ч, битүү ч байх албагүй. Гэвч дурын дэд олонлог өгөгдсөн байхад түүнийг ашиглан задгай болон битүү олонлогуудыг байгуулж болно. нь топологи огторгуй ба нь түүний ямар нэг дэд олонлог болог. Тэгвэл нь … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Топологи | Tagged , , , | 4 Сэтгэгдлүүд