Category Archives: Анализ

Вейлийн хууль

Хоёр цэгийн хооронд чанга татаж бэхлэгдсэн утсыг доргиоход ямар давтамжтай хэлбэлзэх нь тухайн утасны уян харимхай чанар, урт, өргөнөөс хамаарна. Эдгээр параметрүүдийг нь удирдах замаар хийл, төгөлдөр хуур, гитар гэх мэт хөгжмийн зэмсгийг утасны хэлбэлзлийг ашиглан янз бүрийн давтамжтай дуу … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, Дифференциал тэгшитгэл, Математикийн түүх, Физик | Tagged , , | Сэтгэгдэл бичих

Эйлерийн үржвэр

Евклидийн теоремийн Эйлерийн баталгаанд дараах адилтгал шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн Үүнд нь анхны тоон задаргаандаа  -ээс их анхны тоог агуулдаггүй тоонуудын олонлог Жишээ нь нь 2-ын сөрөг биш зэргүүдээс тогтсон олонлог, нь 2 ба 3-ын сөрөг биш зэргүүдийн үржвэрүүдээс тогтсон олонлог … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Анализ, Тооны онол | Tagged , , , , | Сэтгэгдэл бичих