Category Archives: Шугаман алгебр

Шугаман хувиргалт

ба нь талбар дээрх шугаман огторгуйнууд болог. Хэрэв буулгалт дурын векторууд ба скалярын хувьд нөхцлийг хангадаг бол түүнийг шугаман хувиргалт (өөрөөр шугаман функц, шугаман буулгалт, шугаман оператор) гэнэ. Шугаман хувиргалтын дүр ба цөмийг харгалзан ба гэж тодорхойлно. Жишээ 1. Дурын бэхлэгдсэн … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр, Шугаман алгебр | Tagged , , , , , , , , | Сэтгэгдэл бичих

Шугаман огторгуй

Дараах зүйлүүд өгөгдсөн болог: Талбар ; Энэ талбарын элементүүдийг бид цаашид гэх мэт жижиг грек үсгүүдээр тэмдэглэх ба коэффициентүүд, эсвэл скалярууд гэж нэрлэнэ. Аддитив абелийн бүлэг ; Энэ бүлгийн элементүүдийг бид энд гэх мэт жижиг латин үсгүүдээр тэмдэглэх ба векторууд гэж нэрлэнэ. … Үргэлжлүүлэн унших

Posted in Алгебр, Шугаман алгебр | Tagged , , , | Сэтгэгдэл бичих