Оддын байрлал

Одон орон сонирхож эхэлж буй хүмүүст зориулаад дор үзүүлсэн шиг оддын зурган дээрх тоонууд нь ямар учиртай юм бэ, зургийг бодит тэнгэртэй яаж холбох вэ гэдэг талаар ойлголт өгөх гэж оролдъё.

Долоон бурхан

Дэлхийн газрын зурагт уртраг, өргөрөг ашигладаг шиг оддын зураг дээр одны байрлалыг бас хоёр тоогоор илэрхийлдэг. Энэ зураг дээр бол хамгийн өргөн хэрэглэгддэг «экваторын координатын систем» гэгчийг ашигласан байна. Үүнд хэвтээ чиглэл дэх тоог нь «цэх мандал» гэдэг бөгөөд 0-оос эхлээд 360˚ хүртэл баруунаас зүүн тийшээ тэнгэрийг бүтэн тойрдог. Цэх мандлыг бас цаг, минут, секундээр илэрхийлдэг (тэгвэл 360˚= 24 цаг буюу 1 цаг = 15˚гэж үзнэ). Хүн таван одны W үсэгний хамгийн баруун талын од ойролцоогоор 0 дээр байгаа. Тэгээд Мичид 57˚ (4 цаг) орчимд, Марал 82˚ (5 цаг 30 мин) орчимд, Долоон бурхны шанаганы толгой 165˚ (11 цаг) орчимд, шанаганы бариулынх нь үзүүр 210˚ (14 цаг) орчимд байна.

Аполлон-11 хөлгийнхний авч явсан оддын зураг

Зураг дээр хойшоо урагшаа байрлалыг заасан тоог нь «хазайлт» гэж нэрлэдэг ба «тэнгэрийн экватороос» эхлээд хойшоо урагшаа градусаар тоолдог. «Тэнгэрийн экватор» гэдэг нь дэлхийн экваторын хаа нэгтээгээс харахад яг орой дээр харагдах однуудыг агуулна. Тэгэхээр жишээ нь Алтан гадас одны хазайлт 90˚ орчим, Долоон бурхных 60˚ хавьцаа байна. Түүнчлэн Мичид 24˚ орчимд, Марал 0˚ орчимд байрладаг. Харин Хөхдэй мэргэн одны хазайлт –16° байдаг нь энэ од тэнгэрийн экватороос урагшаа байрлана гэсэн үг. Манай орны хувьд бол газарзүйн өргөрөг нь 45˚ орчим байдаг учраас тэнгэрийн экватор яаж харагдах вэ гэвэл, тэнгэрийн зүүн хаяанаас эхлээд баруун хаяа руу орсон, хамгийн өндөр цэг нь газраас 45˚ өнцгийн өндөрт байрлах тэнгэр дээрх хагас тойрог болж харагдана.

Тэнгэрийн экватор нь дэлхийн экватор дээр зогсож байгаа хүмүүс чанх дээшээ харахад харагдах оддыг агуулна.

Оддын хувьд бол цэх мандал, хазайлтаар илэрхийлсэн тэнгэр дэх координат нь маш удаан өөрчлөгддөг. Ер нь оддын тэнгэр дэх харилцан байрлал өөрчлөгдөхгүй тогтмол байдаг гээд бодчиход нэг их буруудахгүй. Тэнгэрийн бөмбөлөг ододтойгоо цуг бүхлээрээ зүүнээс баруун тийш, хоногт нэг бүтэн эргэнэ. Өөрөөр хэлбэл өдрийн гэрлээс болоод одот тэнгэр биднээс үе үе халхлагддаг л болохоос хоёр туйлын ойролцоох однуудаас бусад бүх од нар шиг мандаж жаргаж байдаг. Энэ мэдээж дэлхийн хоногийн эргэлттэй холбоотой. Харин ямар од хэзээ мандах вэ гэдэг нь улирлаас хамаарна. Энэ нь дэлхийн нарыг тойрч байгаа хөдөлгөөнтэй холбоотой.

Одод тэнгэрт хэр удаан үзэгдэх нь хазайлтаасаа хамаараад өөр өөр байдаг. Яагаад ингэдгийг нь дэлхийн хойд хагаст байгаа ажиглагчийн хувьд зургаар тайлбарлав.

Од мандахаас жаргах хүртлээ тэнгэрт хэр удах вэ гэдэг нь тухайн од тэнгэрт хэр зэрэг «хойшоо» байрласан бэ гэдгээс, өөрөөр хэлбэл одны хазайлтаас хамаардаг. Жишээлбэл долоон бурхан, алтан гадас гэх мэт зарим одод бол ер жаргадаггүй, нартай үед харагддаггүй л болохоос байнга тэнгэрт байж байдаг. Харин мичид зургаа өдөр бүр тэнгэрт 16 цаг орчим, Хөхдэй мэргэн 9 цаг орчмыг өнгөрөөдөг. Бүр урдуур байрласан Өмнөд хаалганы гялаан (альфа центавр) гэх мэт одод бол манай орноос хэзээ ч харагдахгүй.

Хэрэв бид дэлхийн умард туйлын ойролцоо очвол тэнгэрийн экватороос урагш байрласан одод тэндээс хэзээ ч харагддаггүй бөгөөд тэнгэрийн экватороос хойших одод нь тэнгэрт байнга байж байдаг болохыг ажиглана. Харин дэлхийн экваторын ойролцоогоос харахад бол бараг бүх одод хоногийн яг талыг тэнгэрт өнгөрөөдөг. Цаашлаад, жишээлбэл Австалид очвол алтан гадас харагдахаа болих ба Өмнөд хаалганы гялаан гэх мэт манай эндээс харагддаггүй одод их элбэг үзэгддэг болж ирнэ.

starvis.png

Зураг дээр одод тэнгэрийн экватороос хазайх хазайлтаасаа хамаараад хоногийн хэдэн цагийг тэнгэрт өнгөрөөх вэ гэдгийг үзүүлэв.

  • Улаан муруй: Канадын хойд нутагт 82° орчим өргөрөгт байх Алерт гэдэг суурингаас одод яаж харагдах нь. Эндээс жишээ нь Хөхдэй мэргэн од хэзээ ч харагдахгүй. Ер нь бараг бүх оддыг хэзээ ч харагддаггүй, байнга тэнгэрт байдаг гэсэн хоёр бүлэгт хувааж болно.
  • Цэнхэр муруй: Улаанбаатар хот, өргөрөг 48° орчим. Ерөнхийдөө «алтан дундаж».
  • Ногоон муруй: Сингапур, өргөрөг 1° орчим. Экваторт маш ойрхон тул харагдахгүй од гэж бараг байхгүй, бараг бүх од яг 12 цагийг тэнгэрт өнгөрөөнө.

Оддын тэмдэглэгээний тайлбар:

  • α Cen – Өмнөд хаалганы гялаан (Альфа Центавр)
  • α CMa – Хөхдэй мэргэн (Сириус)
  • α Ori – Маралын гялаан (Бетельгейзе)
  • M45 – Мичид зургаа
  • UMa – Долоон бурхан
  • α UMi – Алтан гадас

Цаашилбал, одны тэнгэр дэх байрлал улирлаас яаж хамаарахыг багцаалдахад маш амархан. Үүнд одны цэх мандал дээр 12 цагийг нэмбэл хавар өдөр шөнө тэнцэх үеэр тэр од хэзээ яг орой дээр (ө.х. хамгийн өндөр цэгтээ) ирэхийг заана. Жишээлбэл, Долоон бурхны цэх мандал 12 цаг орчим учраас хавар 3 сарын 20-доор Долоон бурхан яг орой дээр шөнө дунд ирнэ гэсэн үг. Харин Маралын цэх мандал 5:30 цаг болохоор оройн 17:30-ын үед орой дээр ирнэ. Энэ үед нар хараахан жаргаагүй байх болохоор од харагдахгүй. Тэгэхээр харанхуй болсны дараа Марал тэнгэрийн баруун хэсэгт харагдаад хэсэг хугацааны дараа жаргах юм.

Бусад улирлын хувьд бол тухайн нэг одны орой дээр ирэх мөч 1 сард 2 цагаар урагшилна (эрт болно). Жишээлбэл 4 сарын 20-доор Долоон бурхан орой дээр 10 цагийн үед ирнэ. Харин Марал өдрийн 3:30-ын үед орой дээр ирэх болохоор нар жаргасны дараа харагдах хугацаа нь улам улам багассаар сүүлдээ шөнө огт харагдахаа болих ба сар орчмын дараа өглөө үүрээр нар гарахын өмнө зүүн талаас манддаг болох юм. Тодруулбал 6 сарын дундуур Марал өдрийн 12 цагийн үед орой дээр ирнэ. Энэ мөчид нар бас яг орой дээр байх болохоор орой нь Марал нартай хамт жаргаад тэр өдөртөө харагдахгүй өнгөрнө. Үүний өмнөхөн, жишээ нь 6 сарын эхээр Марал нарнаас 1 цагийн дараа жаргах учир орой маш богинохон хугацаанд үзэгдэнэ. Харин 7 сарын эхээр нарнаас 1 цагийн өмнө мандах бөгөөд үүрээр зүүн зүгт гялс харагдаад өнгөрнө гэсэн үг. Ингээд намар өдөр шөнө тэнцэх үеэр одны цэх мандал нь тухайн од хэзээ орой дээр ирэхийг шууд зааж өгнө. Энэ нь цэх мандлын тэгийг анхнаасаа ингэж тааруулснаас болж байгаа хэрэг.

18556812_1927887787490037_5445126467938969262_o.png

Улаанбаатарт нарны мандаж жаргах хугацааг гурван маралын мандаж жаргах хугацаатай хамтаар зурав. Цэнхэр өнгөөр өдрийн гэрэлтэй (ө.х. нар мандаж жаргахын хоорондох) үеийг, цайвар өнгөөр гурван маралын мандаж жаргахын хоорондох үеийг тэмдэглэсэн.

Тухайлбал, яг шинэ жилийн үеэр гурван марал оройн 17 цаг орчимд зүүнээс мандах ба 23 цагийн үед орой дээр ирээд, өглөөний 5 цагийн үед жаргана. Тэгээд 1-р сарын дундуур нар шингэж байхтай зэрэгцэж зүүнээс мандана (акроник мандалт). Цаашаа жаргах хугацаа нь урагшилсаар 5 сарын дундуур нартай хамт жаргах учир шөнө харагдахаа болино.

Ингээд хүмүүсийг бэтгэрүүлж бэтгэрүүлж сая 7 сарын сүүлээр нар мандахаас өмнөхөн зүүнээс гарч ирдэг болно (нартай мандалт буюу гелиакал мандалт).

Иймэрхүү үзэгдлүүдийг хүмүүс эрт баларын үеэс ажиглаж ирсэн байгаа. Жишээлбэл Нил мөрний үерлэх нь Хөхдэй мэргэн одны нартай мандахтай жил бүр таардаг учраас Хөхдэй мэргэнийг эртний Египтчүүд бурханчлан шүтдэг байсан. Хөхдэй мэргэний нартай мандах үзэгдлийг хэдэн мянган жилийн турш ажигласны үндсэн дээр тэд жилийг 365.25 хоногийн урттай гэж тогтоож, энэ нь сүүлд Юлийн календарийн үүсэлд нөлөөлсөн (Бидний одоогийн хэрэглэж байгаа Григорийн календарь нь Юлийн календарийн бага зэрэг сайжруулсан хувилбар юм).

 

Сурталчилгаа
This entry was posted in Одон орон and tagged , . Bookmark the permalink.

Хариу Үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Та WordPress.com гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Google+ photo

Та Google+ гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Twitter picture

Та Twitter гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Facebook photo

Та Facebook гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Connecting to %s